Eigenlijk begon het leven voor Hans Wielens in 1904 op het moment King Camp Gillette octrooi aanvroeg op het verwisselbare veiligheidsscheermes. 

Mensen vullen hun vrije tijd met het aanleggen van een uitgebreide verzameling attributen waarvan men de stille hoop koestert er ooit nog eens munt uit te kunnen slaan. De wonderlijke en zeer gevarieerde verzameling van Hans Wielens uit Geleen zal menigeen verbaasd doen opkijken. Hij is namelijk in het bezit van ruim vijftienduizend scheermesjes en voor zover bekend de enige Nederlander die zich met deze uitzonderlijke hobby bezighoudt.

Een nogal vermogende Amerikaan heeft hem nog niet zo lang geleden een bod gedaan voor zijn verzameling. Hans W.: "Ik ben wel goed, maar niet in het minst gek. Mijn verzameling is voor geen goud te koop. Bovendien maakt de tijd die ik ermee bezig ben geweest het hele handeltje onbetaalbaar. Want zeg nou zelf, zo'n verzameling heeft niet iedereen. En daar mag gerust het hoofd voor in de nek".  

Vroeger was scheren niet zo ongevaarlijk. Want zoals Christiaan Huygens het omstreeks 1600 verwoordde :

"Is uw barbier wat onervaren
Ghij zult hem huid noch haar zien sparen"

Hans Wielens 2007